Dla samorządu

Współpraca strategiczna
20.08.2013
Strategiczne zaangażowanie Urzędu Gminy w realizację projektu, oprócz form zaangażowania informacyjnego, obejmuje:
 1. aktywny udział przedstawicieli Urzędu Gminy* udział w 2-3 spotkaniach roboczych (każde spotkanie: 3-4 godz. dydaktyczne).
Spotkania robocze prowadzone będą w małej grupie z zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami organizacji pozarządowych, nadleśnictwa oraz społeczników działających na rzecz ochrony środowiska.
Cel spotkania: dokonanie analizy dotychczasowych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz budowanie Gminnego Programu Ekologicznego „Czyste Pogórze”.
 1. aktywny przedstawicieli Urzędu Gminy* w 1 spotkaniu regionalnym (8 godz.) wybranych 7 gmin, mającego na celu opracowanie Regionalnego Programu Ekologicznego „Czyste Pogórze” oraz tworzenia forum dobrych praktyk.
 2. bezpłatne udostępnienie sal na spotkania związane z realizacją ww. spotkań.
 
* - wymagany udział przynajmniej: Wójta, jego Zastępcy albo Sekretarza Urzędu Gminy oraz dodatkowo 2 pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za sprawy ochrony środowiska i gospodarkę odpadami.

Dzikie wysypiska przejdź dalej DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!
Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!
Wolontariat przejdź dalej Wolontariat.CzystePogorze.pl Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody
Foto eko przejdź dalej Foto-Eko Konkursy Weź udział w konkursie fotograficznym

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów