Dla samorządu

Współpraca informacyjna
20.08.2013

Informacyjne zaangażowanie Urzędu Gminy w realizację projektu - obejmuje:
 1. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu logotypu programu CzystePogorze.pl wraz z informacją o współpracy,
 2. zamieszczenie na tablicach gminnych (w budynkach Urzędu gminy  i jej jednostek) plakatów projektu,
 3. bieżące informowanie na stronie internetowej Urzędu nt. wszelkich działań projektu: Ekolekcjach,  akcji „Dzikie wysypiska śmieci – weź na cel!”, „Sprzątanie śmieci – wolontariat dla zdrowia i przyrody”, „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci”, Foto-Eko Konkursie oraz spotkaniach otwartych.
 4. poinformowanie Dyrektorów szkół z terenu gminy o wszelkich ww. działaniach projektu,
 5. wskazanie podmiotów (przede wszystkim organizacji pozarządowych) i osób potencjalnie zainteresowanych działaniami projektu.

Pobierz:


Przejdź do:

Dzikie wysypiska przejdź dalej DzikieWysypiska.CzystePogorze.pl Dzikie wysypiska śmieci - weź na cel!
Nie pale śmieci przejdź dalej Nie-paleSmieci.CzystePogorze.pl Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!
Wolontariat przejdź dalej Wolontariat.CzystePogorze.pl Sprzątanie śmieci - wolontariat dla zdrowia i przyrody
Foto eko przejdź dalej Foto-Eko Konkursy Weź udział w konkursie fotograficznym

Sponsorzy

 • FIO
 • WFOŚiGW w Rzeszowie
 • Office System - Kańczuga

Partnerzy

 • Urząd Gminy Błażowa
 • Urząd Gminy Jasienica Rosielna
 • Urząd Gminy Dubiecko
 • Urząd Gminy Domaradz
 • Gmina Markowa
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
 • Gmina Sanok
 • Nadleśnictwo Kańczuga
 • Nadleśnictwo Dynów
 • Fundacja Ekologiczna ARKA
 • Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie z Osmoli
 • Stowarzyszenie EKOSKOP

Patronat Honorowy

 • Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA)
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Patronat Medialny

 • Portal Brzozowiana.pl
 • Gazeta Codzienna NOWINY
 • Życie Podkarpackie
 • NOWINY24
 • Polskie Radio Rzeszów
 • TVP Rzeszów